O projektoch

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými Slovenskými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu dodávame v 5 paré. Paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze.

Každé paré obsahuje:

  • Projekt architektúry obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, aproximatívny rozpočet, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3)
  • Projekt statikyobsahuje technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.
  • Projekt zdravotechnikyobsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu a výkaz materiálu.
  • Projekt ústredného kúrenia obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu, projektové energetické hodnotenie. Projekt je spracovaný alternatívne pre elektrické aj plynové kúrenie.
  • Informačná ponuka alternatívy podlahového vykurovania od spoločnosti K K H spol. s r. o.
  • Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

projekcia

Rozpočet

Orientačná cena stavby na kľúč obsahuje:

– zemné práce s presunom zeminy do 100 m, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie

– štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku

– základové konštrukcie – pásy, pätky, základovú dosku

– hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter

– obvodové a vnútorné nosné murivo tehlové

– vnútorné deliace priečky tehlové

– montované keramické (železobetónové monolitické) preklady

– montovanú (železobetónovú) stropnú konštrukciu

– montovanú železobetónovú stropnú konštrukciu (systém nosník + vložka) od výrobcu

– alternatívne Vám bezplatne prerobíme stropnú konštrukciu (veľkoplošná filigránová doska)

– monolitické železobetónové alebo celodrevené schodisko bez ďalšej povrchovej úpravy

– zateplenie vencov a prekladov

– drevený krov s protipliesňovým náterom

– podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom

– strešná krytina vrátane doplnkov, strešná fólia

– klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu

– komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek

– vonkajšie okná a dvere plastové biele

– strešné okná bez doplnkov

– garážové vráta výklopné

– vnútorné inštalácie-vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia končiace 1 meter od domu

– kotol so zásobníkom TÚV

– doskové (rebríkové) vykurovacie telesá

– vápenno-cementové omietky vnútorné, zateplenie

– vonkajších obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hrúbky 50 mm, vonkajšia silikátová omietka

– škrabaná 2 mm od spoločnosti zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hrúbky 50 mm

– zárubne oceľoplechové s náterom

– sádrokartónový podhľad v podkroví

– interiérové dvere fóliované s kovaním

– tepelné izolácie podláh

– tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany

– betónový poter podláh

– obklady a dlažby len v sociálnych zariadeniach

– zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry

– elektro-vypínače, zásuvky, bleskozvod

– vnútorné maľby stien a stropov – farba biela

Orientačná cena výstavby

Je rozdelená na stavbu na “kľúč” (kde v cene stavby je stavebný materiál cca. 60% + práca cca. 40% + 20% DPH). Pri projekte, ktorý obsahuje suterén je možné vyžiadať písomný súhlas o stavbu bez suterénu, čím sa cena realizácie podstatne zníži.

V cene výstavby nie sú zahrnuté

Vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, terasy, okapové chodníky, spevnené plochy, obklad schodiska, zábradlia, kuchynská linka, krb, svietidlá, podlahy v obytných miestnostiach, alarm, TV rozvody a antény, oplotenie pozemku, záhradné úpravy, odvoz a poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu, vedľajšie rozpočtové náklady.

Referencie

Developerský projekt GOLF REZORT

3D vizualizácie

Naše riešenia Vašich predstáv

Ponúkame kompletné riešenia pre náročného individuálneho klienta, investora aj developera. Využite služby našich dizajnérov, ktorí Vám prostredníctvom individuálneho prístupu vypracujú 3D vizualizáciu budúceho priestoru. Grafický návrh Vám zaručí tie najsprávnejšie technické a dizajnové riešenia.

Katalógové projekty

 
PRODOM